Product was successfully added to your shopping cart.

+386 5 764 04 16

0izdelkov

Vaša košarica je prazna

  • AVTOMATSKI VAKUUMSKI PRALNI STROJ KP 50 EASY ZA KOVINSKE IZDELKE AVTOMATSKI VAKUUMSKI PRALNI STROJ KP 50 EASY ZA KOVINSKE IZDELKE

Avtomatski vakuumski pralni stroj KP 50 EASY za kovinske izdelke

Hiter pregled

Avtomatski vakuumski pralni stroj za kovinske izdelke – (pralni medij = modificiran alkohol) KP 50 EASY

Pralni stroji model KP so zaradi svojih izrednih tehničnih lastnosti kot so: kompletno delovanje v vakuumu, sušenje do 1 milibara in obširna ponudba opcijskih pripomočkov, najmodernejši in najučinkovitejši industrijski pralni stroji na svetovnem trgu.

Opis izdelka

1. SESTAVA OPREME IN SKLOP PONUDBE

1.1.             

Avtomatski vakuumski pralni stroj za kovinske izdelke mod. KP 50 EASY

   Količina

1

1.2.             

Delavna pralna komora

   Količina

1

1.3.             

Glavna destilirna naprava (primarno izparevanje)

   Količina

1

1.4.             

Sekundarna destilirna naprava (sekundarno/končno izparevanje)

   Količina

1

1.5.             

Rezervuarja za delavno tekočino

   Količina

2

1.6.             

Visoko učinkovita (z visokim pretokom) enota za črpanje in primarno filtracijo čistilnega medija

   Količina

1

1.7.             

Črpalka za ustvarjanje vakuuma

   Količina

1

1.8.             

Enote za kondenzacijo in odstranjevanje toplote, s pomočjo inox izmenjevalcev toplote in hladilnika -30° C

   Količina

1

1.9.             

Elektro omara + krmilni pult, OP panel v slovenskem jeziku

   Količina

1

1.10.        

Ročni voziček, za prenašanje košare

   Količina

1

1.11.        

Dokumentacija v slovenskem jeziku

   Količina

1

1.12.        

Montaža, zagon in šolanje

   Količina

1

1.13.        

Transport

   Količina

1

 

2. SPLOŠNI TEHNIČNI PODATKI

2.1.          

Nakladalne zmogljivosti (dimenzija delovne košare):

450x300x200h mm

2.2.          

Maksimalna obrementitev:

50 kg

2.3.          

Število delavnih ciklov:

do 4 na uro

2.4.          

Dimenzije stroja:

1600x1600x2400h mm

2.5.          

Teža stroja:

1400 kg

2.6.          

Zmogljivost filtra za filtracijo trdnih kovinskih delcev:

5 kg

2.7.          

Inštalirana moč:

25 kW

 

3. Opis pomembnih lastnosti stroja mod. KP + delavni režimi/cikli:

3.1.          

Produktivnost: 4 ciklov na uro

3.2.          

Nivo delavnega vakuuma: do 1 milibara (sušenje)

3.3.          

Delavni režim/cikel – pranje: ta je v celoti v vakuumu

3.3.1.  

S tem strojem se lahko izvaja do maksimalno 3 cikle pranja (3 x rezervuarji). Cikel pranja se lahko izvaja z izbiro raznih mehanskih aplikacij (potopljena/e košara/e z nastavljivim vrtenjem ali nihanjem / brizganje po obodu košar/e / ultrazvočna vibracija v potopljeni komori)

3.3.1.1.                  

Hitrost vrtenja/nihanja košare uravnava frekvenčni regulator in je nastavljivo.

3.3.1.2.                  

Poljubo se lahko tudi nastavlja kot (do 180°) nihanja in smer vrtenja košare, ali v smeri urnega kazalca ali proti.

3.4.          

Delavni režim/cikel – izpiranje v pari: ta je v celoti v vakuumu

3.4.1.  

Stroj je opremljen z elektronskim sistemom, kateri avtomatsko kontrolira stanje zasičenosti parnih hlapov z onesnaževalnimi sredstvi. To omogoča optimalno delovanje stroja.

3.5.          

Delavni režim/cikel – sušenje: ta je v celoti v vakuumu

3.5.1.  

Stroj izvaja sušenje v izrednem vakuumu vrednosti 1 milibara. Tak vakuum stroj dosega z uporabo črpalke za proizvajanje »high wacuum« + inox izmenjevalci, katere napaja direktni hladilnik (-30° C).

3.6.          

Delavni režim/cikel – distilacija olij (onesnaževalnih sredstev): ta je v celoti v vakuumu

3.6.1.  

Stroj je v stanju izvesti kompletno separacijo med oljem (onesnaževalnimi sredstvi) in pralnim medijem. To stroj izvaja z metodo azeotropnega odstranjevanja, kar omogoča končni rezultat = 1% pralnega medija v separiranem olju.

3.6.2.  

Olje se kontinuirano in avtomatsko odvaja.

3.6.3.  

Glede na to da je v separiranem olju le 1% čistilnega medija (modificiranega alkohola) se to olje lahko ponovno uporabi v nadaljnem procesu.

3.7.          

Delavni režim/cikel – distilacija emulzije (onesnaževalnih sredstev): ta je v celoti v vakuumu

3.7.1.  

Stroj je v stanju izvesti kompletno separacijo vodnega dela emulzije. Stroj to lahko izvede, ker je v njem vgrajena tretja specifična vakuumska črpalka, katera je ekskluzivno namenjena tej operaciji.

3.7.2.  

Voda se kontinuirano in avtomatsko odvaja, s pomočjo sond, katere merijo prevodnost.

3.8.          

Delavni režim/cikel – filtracija pralnega medija (modificiran alkohol): ta je v celoti v vakuumu

3.8.1.  

Pralni medij lahko filtriramo do stopnje 1 mikrona.

3.8.2.  

Na filtru se izvaja avtomatska drenaža.

3.8.3.  

Postopek sušenja filtriranih trdnih delcev, preden se filtre odpre.

3.8.4.  

Možna je separacija trdnih delcov glede na razne materiale (potrebno imeti več filtrov v stroju)

 

4. Krmilno nadzorni sistem stroja mod. KP:

4.1.             

Na tem stroju so vsi funkcijonalni parametri pod konstantnim prikazom in kontinuiranim nadzorom:

4.1.1.  

Vakuum v delavni pralni komori, v rezervuarjih s pralnim medijem, v glavni destilirni napravi, v sekundarna destilirni napravi

4.1.2.  

Temperatura v delavni pralni komori, v rezervuarjih s pralnim medijem, v glavni destilirni napravi, v sekundarna destilirni napravi

4.1.3.  

Tlak v delavni pralni komori, v rezervuarjih s pralnim medijem, v glavni destilirni napravi, v sekundarna destilirni napravi

4.1.4.  

Dvostopenjski softverski nadzor in hardverska varnostna kontrola

4.1.5.  

Povezava stroja v tovarniški mrežo, preko ethernet povezave

4.1.6.  

Tele-service preko internet mreže. Povezava s proizvajalčevo servisno službo za odpravo anomalij in nadzor stroja

5. Normative po kateri je izdelan stroj mod. KP:

5.1.             

Stroj je izdelan skladno s sledečimi CE normativami:

5.1.1.  

Italija: DM 203/88, od DM 12/7/90, od DM 44/04 in od D.Lgs 152/06

5.1.2.  

Nemčija: 31 BimSchV in sledeče

 

6. Tip pralnega medija, ki se lahko uporablja v stroju mod. KP:

6.1.             

Ker ta stroj deluje v vseh njegovih delavnih režimih/ciklih v kompletnem vakuumu, lahko v njem v popolni varnosti uporabljamo sledeče pralne medije:

6.1.1.  

Topila na osnovi ogljikovodikov vrste AIII (ti ne smejo vsebovati klora) – flash point > 60° C. Ta topila se porazdelijo v:

-      Modificirani alkoholi

-      Alifatski ogljikovodiki

-      Predvsem modificirani alkoholi zagotavljajo kvalitetene razmaščevalne rezultate kot s perklor etilenom, ki pa je zdravju nevaren (perklor etilen = klasificiran toksičen, in verjetno kancerogen Xn,R40).

Modificirani alkoholi so le dražljivi (Xi, S36-38), to pomeni, da je njihova uporaba (1. lahko se jih uporabi večje količine na leto, 2. varnejše delo za operaterje).

7. Kvaliteta pranja:

7.1.             

To, da so vse delavne faze stroja v kompletnem vakuumu, zagotavlja precej bolj kvalitetne rezultate pranja/čiščenja, bodisi na enostavnih predvsem pa na kompleksnih izdelkih, kjer so površine težko dostopne. Kvalitetno je tudi pranje/čiščenje mikro struktur sintranih izdelkov.

7.1.1.  

Pogoj za optimalno in homogeno čiščenje je tudi to, da v pralnem mediju ni prisotnosti balonov zraka.

7.1.2.  

Po končanem delavnem ciklu, dobimo iz stroja popolnoma očiščene kose brez nikakršnega vonja in prisotnosti pralnega sredstva, kateri bi lahko kontaminiral zunanji ambient.

8. OPIS OPREME

8.1.          

Splošni opis:

8.1.1.  

Kompletno delovanje stroja v vakuumu, med vsemi svojimi delavnimi operacijami (pranje, seušenje 1 milibar, distilacija in dezodorizacija) uvršča ta stroj med svetovni vrh tovorstih strojev.

8.1.2.  

Te značilnosti pozitivno vplivajo na vse delavne aspekte, ki pa so pri klasičnih pralnih strojih s topili problematični.

-      Tip pralnega medija (topila)

-      Kvaliteta pranja

-      Kako upravljati s pralnim medijem (topilom)

-      Okoljevarstvena kvaliteta in varnost pri delu

8.2.          

Delavni režimi/cikli:

8.2.1.  

Začetna faza za uspostavitev vakuuma:

-      V tej fazi se opravi kompletna odstranitev zraka v delavni komori stroja. Na ta način zagotovimo pralnemu mediju dostop do vseh težko dostopnih točk na kosu, dostop do slepih lukenj ipd. (ker nimamo v stroju več zraka, baloni zraka ne nasprotujejo pralnemu mediju njegov dostop do vseh točk na ibdelovancih).

8.2.2.  

Faza pranja:

-      Pralna faza se lahko porazdeli na spodaj navedene pod-faze pranja. Te pod-faze se lahko organizirajo/programirajo glede na geometrijo obdelovanca, glede na maso obdelovanca, glede na kontaminiranost obdelovanca ipd.

-      1. Pranje z brizganjem pralnega medija (medij se vzame iz prvega rezervuarja) T ~ 40° C

-      2. Pranje s potapljanjem v pralni medij (medij se vzame iz drugega rezervuarja) T ~ 70° C

-      3. OPCIJSKO Pranje s potapljanjem v pralni medij (medij se vzame iz tretjega rezervuarja) T ~ 70° C

Rezervuarji so kaskadno povezani med seboj

Mehanska aktivacija (turbolenca) pralnega medija se v komori izvaja preko ultrazvočnih plošč idr.

8.2.3.  

Faza izpiranja v pari:

-      Faza izpiranja poteka tako, da delavno komoro napolnemo/zasičimo s parnimi hlapi. Parni hlapi se na obdelovancih kondenzirajo in na tak način obdelovance segrejejo ter dokončno izperejo.

8.2.4.  

Faza sušenja:

-      Faza sušenja je sestavljena iz izparevanja in nato hitrega uhlajanja hlapov. Hlapi kondenzirajo na hladnem obroču, katerega napaja notranji hladilnik - 30° C.

-      V tej fazi se vakuum dvigne na stopnjo 1 milibara, kar nam zagotovi kompletno posušenje obdelovancev.

8.2.5.  

Končna faza pred odprtjem vrat delavne komore:

-      V tej fazi se v delavno komoro dovede zrak iz zunanjosti, da se lahko odprejo vrata delavne komore.

8.3.          

Upravljanje s pralnim medijem (topilom):

8.3.1.  

Glede na to da stroj deluje v popolnem vakuumu, nam to omogoča da s topilom operiramo pri nižjih temperaturah, kot če bi to počeli pri normalnem atmosferičnem tlaku. Istočasno se izognemo morebitnimi pojavom toplotne disocijacije in uporabi stabilizatorjev topila (potrebni za preprečevanje toplotne disocijacije).

8.3.2.  

Izradno učinkovit sistem distiliranja omogoča skoraj 100% rekuperacijo topila. To pomeni, da v olju na koncu procesa dobimo < 1 % topila, kar omogoča ponovno uporabo olja.

8.3.3.  

Stroj izvaja izredno napreden postopek separacije/destilacije topila. Ta je porazdeljen v 2 fazi:

8.3.3.1.                  

Kontinuirano destiliranje:

-      Kontinuirano destiliranje se izvaja bodisi med normalnim delavnim ciklom kot tudi v stand-by fazami. Namen tega destilirnega cikla je ta, da konstantno nadzorujemo količino onesnaževalnega sredstva v topilu (v delavnih rezervuarjih na stroju 2 ali 3).

8.3.3.2.                  

Totalno destiliranje:

-      Z razliko od konkurenčnih ponudnikov tovrstnih strojev, stroj mod. KP lahko izvede tudi TOTALNO DESTILACIJO. V tem primeru, ta delavni cikel obdela celotno količino olja prisotno v delavnih rezervuarjih (to pomeni: vso olje/onesnaževalni medij gre skozi glavno destilirno napravo.

-      Totalna destilacija ne uravnava samo primerno razmerja med količino olja in pralnega medija/topila. Totalna destilacija omogoča to da imamo v vseh dveh/treh delavnih rezervuarjih popolnoma čist pralni medij/topilo kot pri prvem polnjenju stroja. Ta operacija/režim se lahko izvaja vsakodnevno, vendar ga priporočamo takrat ko želite v stroju doseči izredno visoke značilnosti pranja.

-      Kot že predhodnje omenjeno, se v tem stroju v sekundarni destilirni napravi, izvaja tudi dokončno odstranjevanje pralnega medija/topila iz olja. Ta faza omogoča, da se v olju na koncu procesa količina pralnega medija/topila zmanjša na < 1 %. Izvajanje te faze je istočasno z normalnim delavnim procesom stroja, kar pomeni da dejanski delavni cikel nima zastojev.

8.4.          

Okoljevarstvena kvaliteta in varnost pri delu:

8.4.1.  

Kot že večkrat omenjeno stroj deluje v popolnem vakuumu. Tak sistem preprečuje kakršenkoli izpust plinov ali hlapov v zunanjo atmosfero. Stroj je opremljen z dvostopenjskimi varnostnimi sitemi, kateri kontinuirano nadzorujejo varnostno stanje stroja.

8.4.2.  

V nobenem primeru operater stroja ni v kontaktu s pralnim medijem/topilom:

8.4.2.1.                  

Naklad/razklad pralnega medija/topila:

-      Ta operacija se izvaja v avtomatskem režimu preko hermetičnih (pod vakuumom) tokokrogov. Komande za start in stop se izvajajo na krmilnem panelu.

8.4.2.2.                  

Drenaža ostankov destilirnega procesa:

-      Ta operacija se izvaja v avtomatskem režimu preko hermetičnih (pod vakuumom) tokokrogov. Komande za start in stop se izvajajo na krmilnem panelu.

8.4.2.3.                  

Čiščenje filtrov:

-      Filtri so opremljeni s sušilnim sistemom. Ta sistem omogoča, izparevanje pralnega medija/topila, kateri se še nahaja v odpadnih kovinskih delcih. Na ta način bomo iz filtrov dobili suh in brez vonja kovinski odpadni material.

8.5.             

Opis posameznih delov stroja:

8.5.1.  

Delavna komora:

-      Ohišje v katerega se vstavljajo delavne košare.

-      Sistem za rotacijo in oscilacijo košar. Nadzor vrtljajev preko frekvenčnega regulatorja.

-      Zgornje in stranske brizgalne rampe (za brizganje pralnega medija/topila).

-      Dvojni senzorji za nadzor nivoja vakuuma.

-      Dvojni senzorji za nadzor nivoja tekočine.

-      Avtomatski ventili.

-      Rešetka/filter za grobo filtriranje.

-      Avtomatska vrata z okenjcem.

-      Podporna konstrukcija z oležajenim nosilnim sistemom.

-      Ultrazvočne plošče za odstranjevanje trdnih delvcev (OPCIJSKO).

8.5.2.  

Glavna in sekundarna destilirna naprava:

-      Senzorji za nadzor nivoja vakuuma.

-      Senzorji za nadzor nivoja tekočine.

-      Sonde za kontrolo temperature.

-      Sonda za kontrolo tlaka.

-      Gretje preko potopljenih grelcev (v glavni destilirni napravi).

-      Indirektno gretje preko grelcev potopljenih v grelnem olju (v sekundarni destilirni napravi).

-      Okence za notranji vpogled.

-      Črpalka za odvod ostankov.

-      Potopljene izmenjevalne naprave, za avtomatsko hlajenje (v primeru previsoke temperature ali pomanjkanja/nezadostnega vakuuma).

-      Proces LOSS (v sekundarni destilirni napravi): separacija olje-topilo, s pomočjo mikro toka (elektronsko kontrolirano mikro vpihovanje – ustvarja konstantno kontrolirano turbolenco)

8.5.3.  

Rezervuarji za delavno tekočino (pralni medij/topilo):

-      Senzorji za nadzor nivoja vakuuma.

-      Senzorji za nadzor nivoja tekočine.

-      Sonde za kontrolo temperature.

-      Gretje preko potopljenih grelcev.

-      Okence za notranji vpogled.

-      Potopljene izmenjevalne naprave, za avtomatsko hlajenje (v primeru previsoke temperature ali pomanjkanja/nezadostnega vakuuma).

8.5.4.  

Enota za primarno filtracijo in črpanje delavne tekočine:

-      Črpalka za brizganje pralnega medija/topila. Ta črpalka je specifično načrtovana za delovanje v visokem vakuumu, z visoko dovodno zmogljivostjo (za optimalno fazo brizganja).

-      Vrečasti filter z veliko kapaciteto (teh filtrov se lahko opcijsko vgradi do maksimalno 4 enote). Naloga tega filtra je kontinuirana filtracija delavne tekočine. Stopnja/nivo filtracije lahko gre od 10 do 50 mm.

-      Filtri so opremljeni s sušilnim sistemom. Ta sistem omogoča, izparevanje pralnega medija/topila, kateri se še nahaja v odpadnih kovinskih delcih. Na ta način bomo iz filtrov dobili suh in brez vonja kovinski odpadni material.

-      Separacija+filtracija raznih kovin, vsaka v svojem vrečastem filtru (v tem primeru potrebujemo vsaj dva filtra v stroju).

8.5.5.  

Enota za ustvarjanje vakuuma:

Črpalka za ustvarjanje visokega vskuuma, opremljena z vsemi potrebnimi kontrolnimi inštrumenti.

8.5.6.  

Enota za kondenzacijo in temperaturno zniževanje:

Model KP je opremljen z različnimi sistemi za hlajenje procesa. Ti sistemi zagotavljajo optimalen termični režim vsake posamezne komponente, pod katerimkoli operativnim pogojem.

Vsa temperaturna zniževanja se izvajajo pod vakuumom, preko izmenjevalcev iz nerjavnega inox jekla. Te izmenjevalce napaja direktni hladilni sistem – 30° C (hladilnik se dobavi opcijsko).

-      1 x enoti za kondenzacijo hlapov topila, med fazo destilacije

-      2 x enoti za kondenzacijo hlapov topila, med fazo sušenja obdelovancev

8.5.7.  

Elektro krmilna oprema:

-      V elektro omari se nahajajo vse električne in elektronske komponente za nemoteno delovanje stroja.

-      V omari je vgrajen tudi Siemensov PLC S7.

-      Vsi delavni parametri stroja so avtomatsko nastavljivi na OP panelu.

-      Na panelu so prikazani delavni parametri, alarmi, diagnostika idr.

-      PLC omogoca tele-service povezavo s servisno službo proizvajalca.

Poz. 2.00:        ULTRAZVOČNA ENOTA

Poz. 3.00:        DRUGA ENOTA ZA PRIMARNO FILTRACIJO

Poz. 4.00:        ENOTA ZA FINO FILTRACIJO (1 – 10 MICRON)

Poz. 5.00:        TRETJI DELAVNI REZERVUAR

Poz. 6.00:        AVTOMATSKI NAKLADALNO RAZKLADALNI SISTEM